अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सुझावअनुरुप काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सुझावअनुरुप काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता