ताप्लेजुङमा आगलागीबाट लाखौँको क्षति

ताप्लेजुङमा आगलागीबाट लाखौँको क्षति