के तपाई अग्लो सिरानीमा सुत्नुहुन्छ ?

के तपाई अग्लो सिरानीमा सुत्नुहुन्छ ?