जसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्छ, उसले नै शान्तिको महत्व बुझ्छ : प्रधानमन्त्री

जसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्छ, उसले नै शान्तिको महत्व बुझ्छ : प्रधानमन्त्री