गोलभेडा र आलुको मूल्य बढ्यो, अन्य तरकारीको भाउ कति ?

गोलभेडा र आलुको मूल्य बढ्यो, अन्य तरकारीको भाउ कति ?