संसद्मा दर्ता निजामती सेवा विधेयक : कर्मचारीले राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने

संसद्मा दर्ता निजामती सेवा विधेयक : कर्मचारीले राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने