शिवरात्रि अघिको कार्यक्रममा आगलागी, ६ जनाको मृत्यु

शिवरात्रि अघिको कार्यक्रममा आगलागी, ६ जनाको मृत्यु