मोर्चाको निष्कर्ष : समाजवादले मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव

मोर्चाको निष्कर्ष : समाजवादले मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव