गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न सर्वोच्चको रोक

गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न सर्वोच्चको रोक