लोकगायक स्वर्गीय पदमप्रसादको लोकतान्त्रिक आस्था, संस्कार र अभ्यास

लोकगायक स्वर्गीय पदमप्रसादको लोकतान्त्रिक आस्था, संस्कार र अभ्यास