राजनीतिमा उथलपुथल, ठूला माछा खोरमा

राजनीतिमा उथलपुथल, ठूला माछा खोरमा