नेपालमा श्रमको मूल्य धेरै सस्तो भएका कारण युवा विदेश जान बाध्य छन् : मुख्यमन्त्री महरा

नेपालमा श्रमको मूल्य धेरै सस्तो भएका कारण युवा विदेश जान बाध्य छन् : मुख्यमन्त्री महरा