दक्षिण कोरियाद्वारा विवादित टापुहरूमा जापानको नयाँ क्षेत्रीय दाबीको बिरोध

दक्षिण कोरियाद्वारा विवादित टापुहरूमा जापानको नयाँ क्षेत्रीय दाबीको बिरोध