श्रीमान विदेश भएका महिलाले पनि गराउँछन् गर्भपतन

श्रीमान विदेश भएका महिलाले पनि गराउँछन् गर्भपतन