बच्चालाई जन्मदिएको साढे एक घण्टामै आमाको मृत्यु

बच्चालाई जन्मदिएको साढे एक घण्टामै आमाको मृत्यु