‘श्रोता दर्शकले कस्तो नेपाली गीतसंगीत खोजिरहेका छन् भन्ने कुरालाई मनन् गर्नुपर्छ’

‘श्रोता दर्शकले कस्तो नेपाली गीतसंगीत खोजिरहेका छन् भन्ने कुरालाई मनन् गर्नुपर्छ’