मकवानपुरगढीमा सार्वजनिक सुनुवाइ, विपदका घटनाबाट बचाउन स्थानीयको आग्रह

मकवानपुरगढीमा सार्वजनिक सुनुवाइ, विपदका घटनाबाट बचाउन स्थानीयको आग्रह