वर्षा बाधक बनेपछि राजस्थानलाई झट्का, फाइनल पुग्न एलिमिनेटर खेल खेल्नुपर्ने

वर्षा बाधक बनेपछि राजस्थानलाई झट्का, फाइनल पुग्न एलिमिनेटर खेल खेल्नुपर्ने