सिनेमाघरमा ‘फर्की-फर्की’ र ‘पुजार सार्की’

सिनेमाघरमा ‘फर्की-फर्की’ र ‘पुजार सार्की’