भारतसँगका पर्साका सीमानाका बन्द

भारतसँगका पर्साका सीमानाका बन्द