पपुवान्युगिनी पहिरो : २ हजार भन्दा बढी पुरिएको पुष्टि

पपुवान्युगिनी पहिरो : २ हजार भन्दा बढी पुरिएको पुष्टि