बिहान उठ्ने बित्तिकै भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम

बिहान उठ्ने बित्तिकै भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम