टिममा सन्दीप जोडिएपछि रोहितको प्रतिक्रिया : ‘विकेटटेकर बलर एड हुनुभएको छ’

टिममा सन्दीप जोडिएपछि रोहितको प्रतिक्रिया : ‘विकेटटेकर बलर एड हुनुभएको छ’