अस्थिरताको कारक राजनीतिक पार्टी वा संविधान ?

अस्थिरताको कारक राजनीतिक पार्टी वा संविधान ?