‘जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ’

‘जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ’