एक्लो दुर्गा प्रसाईंसँग दाहाल र ओली किन तर्सन्छन् ?

एक्लो दुर्गा प्रसाईंसँग दाहाल र ओली किन तर्सन्छन् ?