विश्वलाई नेपालको जडिबुटी र आयुर्वेद औषधि निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको दावी

विश्वलाई नेपालको जडिबुटी र आयुर्वेद औषधि निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको दावी