जति स्वादिलो त्यति पोषिलो निगुरो

जति स्वादिलो त्यति पोषिलो निगुरो