‘केटी हराएको सूचना’मा नाजिर र सृष्टि

‘केटी हराएको सूचना’मा नाजिर र सृष्टि