प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् : अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन दयनीय

प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् : अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन दयनीय