पदयात्रीको पहिलो रोजाईमा पर्दै फुर्से-साँगुरीगढी पदमार्ग

पदयात्रीको पहिलो रोजाईमा पर्दै फुर्से-साँगुरीगढी पदमार्ग