प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चुनाव हारेकाहरु राष्ट्रिय सभामा आउँदा सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चुनाव हारेकाहरु राष्ट्रिय सभामा आउँदा सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो