विपक्षी सांसदबाट संसद् अवरुद्ध

विपक्षी सांसदबाट संसद् अवरुद्ध