‘क्लोरिन भएको पानीमा गन्ध आएपनि पिउँदा बेफाइदा गर्दैन’

‘क्लोरिन भएको पानीमा गन्ध आएपनि पिउँदा बेफाइदा गर्दैन’