नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सबै एकजुट बनौँ : नेता खनाल

नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सबै एकजुट बनौँ : नेता खनाल