व्यवस्थित शहरीकरण आयोजना बनाउन विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष लोहनी

व्यवस्थित शहरीकरण आयोजना बनाउन विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष लोहनी