परराष्ट्रले भन्यो- युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका पाँचजना सकुशल

परराष्ट्रले भन्यो- युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका पाँचजना सकुशल