सिमकोटका एक हजार नब्बे बालबालिकालाई दादुरा–रुबेला खोप लगाइने

सिमकोटका एक हजार नब्बे बालबालिकालाई दादुरा–रुबेला खोप लगाइने