प्रधानमन्त्रीले सदनको गतिरोध खुलाउन गरेको छलफल निष्कर्षविहीन

प्रधानमन्त्रीले सदनको गतिरोध खुलाउन गरेको छलफल निष्कर्षविहीन