लुम्बिनी प्रदेशमा आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्न लाग्ने सबै खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने

लुम्बिनी प्रदेशमा आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्न लाग्ने सबै खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने