बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने ?