ज्ञानेन्द्र गदालको नयाँ भजन ‘कृष्ण कन्हैया’

ज्ञानेन्द्र गदालको नयाँ भजन ‘कृष्ण कन्हैया’