कला क्षेत्रमा नआएको भए सशस्त्र सेवामा हुन्थे होला : रश्मी पाण्डे, कलाकार

कला क्षेत्रमा नआएको भए सशस्त्र सेवामा हुन्थे होला : रश्मी पाण्डे, कलाकार