त्रिभूवन विमानस्थलमा सामान निकासी जाँचपास एक्सरे स्क्यानिङ मेसिन नभएपछि कार्गो व्यवसायीले सामान पठाएनन्

त्रिभूवन विमानस्थलमा सामान निकासी जाँचपास एक्सरे स्क्यानिङ मेसिन नभएपछि कार्गो व्यवसायीले सामान पठाएनन्