सर्लाहीमा ८ लाख २४ हजार जनालाई हात्तीपाइलेको औषधि खुवाइँदै

सर्लाहीमा ८ लाख २४ हजार जनालाई हात्तीपाइलेको औषधि खुवाइँदै