नेपाल आउने पर्यटकको दैनिक खर्च ४१ डलरमात्रै

नेपाल आउने पर्यटकको दैनिक खर्च ४१ डलरमात्रै