नारायण थापाको स्वरमा ‘दिलमा आगो’

नारायण थापाको स्वरमा ‘दिलमा आगो’