नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी आवश्यक छ : मन्त्री भण्डारी

नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी आवश्यक छ : मन्त्री भण्डारी