आयुर्वेदिक औषधिको ‘एक्सपाइरी डेट’ हुन्छ ?

आयुर्वेदिक औषधिको ‘एक्सपाइरी डेट’ हुन्छ ?