खेलकुद मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन

खेलकुद मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन